KAddressBookGrantlee::ContactGrantleeWrapper

Search for usage in LXR

KAddressBookGrantlee::ContactGrantleeWrapper Class Reference

#include <contactgrantleewrapper.h>

Inheritance diagram for KAddressBookGrantlee::ContactGrantleeWrapper:

Properties

QString addressBookLabel
 
QString addressBookName
 
int age
 
QString anniversaryLabel
 
QString assistantLabel
 
QString birthdayLabel
 
QString departmentLabel
 
QString formattedAnniversary
 
QString formattedBirthday
 
QString logo
 
QString managerLabel
 
QString noteLabel
 
QString officeLabel
 
QString photo
 
QString professionLabel
 
QString spouseLabel
 

Public Member Functions

 ContactGrantleeWrapper (const KContacts::Addressee &addr)
 
- Public Member Functions inherited from KContacts::Addressee
 Addressee (const Addressee &other)
 
void addEmail (const Email &email)
 
QString additionalName () const
 
Address address (Address::Type type) const
 
Address::List addresses () const
 
Address::List addresses (Address::Type type) const
 
QDate anniversary () const
 
QString assembledName () const
 
QString assistantsName () const
 
QDateTime birthday () const
 
bool birthdayHasTime () const
 
QUrl blogFeed () const
 
QStringList categories () const
 
bool changed () const
 
QString custom (const QString &app, const QString &name) const
 
QStringList customs () const
 
QString department () const
 
QStringList emails () const
 
QString familyName () const
 
Address findAddress (const QString &id) const
 
Key findKey (const QString &id) const
 
PhoneNumber findPhoneNumber (const QString &id) const
 
QString formattedName () const
 
QString fullEmail (const QString &email=QString()) const
 
Geo geo () const
 
QString givenName () const
 
bool hasCategory (const QString &category) const
 
void insertAddress (const Address &address)
 
void insertCategory (const QString &category)
 
void insertCustom (const QString &app, const QString &name, const QString &value)
 
void insertKey (const Key &key)
 
void insertLang (const Lang &language)
 
void insertPhoneNumber (const PhoneNumber &phoneNumber)
 
bool isEmpty () const
 
Key key (Key::Type type, const QString &customTypeString=QString()) const
 
Key::List keys () const
 
Key::List keys (Key::Type type, const QString &customTypeString=QString()) const
 
Lang::List langs () const
 
Picture logo () const
 
QString mailer () const
 
QString managersName () const
 
QString name () const
 
QString nickName () const
 
QString note () const
 
QString office () const
 
bool operator!= (const Addressee &other) const
 
Addresseeoperator= (const Addressee &other)
 
bool operator== (const Addressee &other) const
 
QString organization () const
 
PhoneNumber phoneNumber (PhoneNumber::Type type) const
 
PhoneNumber::List phoneNumbers () const
 
PhoneNumber::List phoneNumbers (PhoneNumber::Type type) const
 
Picture photo () const
 
QString preferredEmail () const
 
QString prefix () const
 
QString productId () const
 
QString profession () const
 
QString realName () const
 
void removeAddress (const Address &address)
 
void removeCategory (const QString &category)
 
void removeCustom (const QString &app, const QString &name)
 
void removeEmail (const QString &email)
 
void removeKey (const Key &key)
 
void removeLang (const QString &language)
 
void removePhoneNumber (const PhoneNumber &phoneNumber)
 
QDateTime revision () const
 
QString role () const
 
Secrecy secrecy () const
 
void setAdditionalName (const QString &additionalName)
 
void setAddresses (const Address::List &addresses)
 
void setAnniversary (const QDate &anniversary)
 
void setAssistantsName (const QString &assistantsName)
 
void setBirthday (const QDate &birthday)
 
void setBirthday (const QDateTime &birthday, bool withTime=true)
 
void setBlogFeed (const QUrl &blogFeed)
 
void setCategories (const QStringList &category)
 
void setChanged (bool value)
 
void setCustoms (const QStringList &customs)
 
void setDepartment (const QString &department)
 
void setEmails (const QStringList &list)
 
void setFamilyName (const QString &familyName)
 
void setFormattedName (const QString &formattedName)
 
void setGeo (const Geo &geo)
 
void setGivenName (const QString &givenName)
 
void setKeys (const Key::List &keys)
 
void setLogo (const Picture &logo)
 
void setMailer (const QString &mailer)
 
void setManagersName (const QString &managersName)
 
void setName (const QString &name)
 
void setNameFromString (const QString &s)
 
void setNickName (const QString &nickName)
 
void setNote (const QString &note)
 
void setOffice (const QString &office)
 
void setOrganization (const QString &organization)
 
void setPhoto (const Picture &photo)
 
void setPrefix (const QString &prefix)
 
void setProductId (const QString &productId)
 
void setProfession (const QString &profession)
 
void setRevision (const QDateTime &revision)
 
void setRole (const QString &role)
 
void setSecrecy (const Secrecy &secrecy)
 
void setSortString (const QString &sortString)
 
void setSound (const Sound &sound)
 
void setSpousesName (const QString &spousesName)
 
void setSuffix (const QString &suffix)
 
void setTimeZone (const TimeZone &timeZone)
 
void setTitle (const QString &title)
 
void setUid (const QString &uid)
 
void setUrl (const ResourceLocatorUrl &url)
 
QString sortString () const
 
Sound sound () const
 
QString spousesName () const
 
QString suffix () const
 
TimeZone timeZone () const
 
QString title () const
 
QString toString () const
 
QString uid () const
 
ResourceLocatorUrl url () const
 

Additional Inherited Members

- Public Types inherited from KContacts::Addressee
typedef AddresseeList List
 
- Static Public Member Functions inherited from KContacts::Addressee
static QString additionalNameLabel ()
 
static QString birthdayLabel ()
 
static QString businessAddressCountryLabel ()
 
static QString businessAddressLabelLabel ()
 
static QString businessAddressLocalityLabel ()
 
static QString businessAddressPostalCodeLabel ()
 
static QString businessAddressPostOfficeBoxLabel ()
 
static QString businessAddressRegionLabel ()
 
static QString businessAddressStreetLabel ()
 
static QString businessFaxLabel ()
 
static QString businessPhoneLabel ()
 
static QString carPhoneLabel ()
 
static QString departmentLabel ()
 
static QString emailLabel ()
 
static QString familyNameLabel ()
 
static QString formattedNameLabel ()
 
static QString geoLabel ()
 
static QString givenNameLabel ()
 
static QString homeAddressCountryLabel ()
 
static QString homeAddressLabelLabel ()
 
static QString homeAddressLocalityLabel ()
 
static QString homeAddressPostalCodeLabel ()
 
static QString homeAddressPostOfficeBoxLabel ()
 
static QString homeAddressRegionLabel ()
 
static QString homeAddressStreetLabel ()
 
static QString homeFaxLabel ()
 
static QString homePhoneLabel ()
 
static QString isdnLabel ()
 
static QString logoLabel ()
 
static QString mailerLabel ()
 
static QString mimeType ()
 
static QString mobilePhoneLabel ()
 
static QString nameLabel ()
 
static QString nickNameLabel ()
 
static QString noteLabel ()
 
static QString organizationLabel ()
 
static QString pagerLabel ()
 
static void parseEmailAddress (const QString &rawEmail, QString &fullName, QString &email)
 
static QString photoLabel ()
 
static QString prefixLabel ()
 
static QString productIdLabel ()
 
static QString revisionLabel ()
 
static QString roleLabel ()
 
static QString secrecyLabel ()
 
static QString sortStringLabel ()
 
static QString soundLabel ()
 
static QString suffixLabel ()
 
static QString timeZoneLabel ()
 
static QString titleLabel ()
 
static QString uidLabel ()
 
static QString urlLabel ()
 

Detailed Description

Additional properties for the KContacts::Addressee Grantlee model.

Definition at line 16 of file contactgrantleewrapper.h.

Property Documentation

◆ addressBookLabel

QString KAddressBookGrantlee::ContactGrantleeWrapper::addressBookLabel
read

Definition at line 20 of file contactgrantleewrapper.h.

◆ addressBookName

QString KAddressBookGrantlee::ContactGrantleeWrapper::addressBookName
read

Definition at line 31 of file contactgrantleewrapper.h.

◆ age

int KAddressBookGrantlee::ContactGrantleeWrapper::age
read

Definition at line 32 of file contactgrantleewrapper.h.

◆ anniversaryLabel

QString KAddressBookGrantlee::ContactGrantleeWrapper::anniversaryLabel
read

Definition at line 21 of file contactgrantleewrapper.h.

◆ assistantLabel

QString KAddressBookGrantlee::ContactGrantleeWrapper::assistantLabel
read

Definition at line 22 of file contactgrantleewrapper.h.

◆ birthdayLabel

QString KAddressBookGrantlee::ContactGrantleeWrapper::birthdayLabel
read

Definition at line 23 of file contactgrantleewrapper.h.

◆ departmentLabel

QString KAddressBookGrantlee::ContactGrantleeWrapper::departmentLabel
read

Definition at line 24 of file contactgrantleewrapper.h.

◆ formattedAnniversary

QString KAddressBookGrantlee::ContactGrantleeWrapper::formattedAnniversary
read

Definition at line 40 of file contactgrantleewrapper.h.

◆ formattedBirthday

QString KAddressBookGrantlee::ContactGrantleeWrapper::formattedBirthday
read

Definition at line 39 of file contactgrantleewrapper.h.

◆ logo

QString KAddressBookGrantlee::ContactGrantleeWrapper::logo
read

Definition at line 36 of file contactgrantleewrapper.h.

◆ managerLabel

QString KAddressBookGrantlee::ContactGrantleeWrapper::managerLabel
read

Definition at line 26 of file contactgrantleewrapper.h.

◆ noteLabel

QString KAddressBookGrantlee::ContactGrantleeWrapper::noteLabel
read

Definition at line 25 of file contactgrantleewrapper.h.

◆ officeLabel

QString KAddressBookGrantlee::ContactGrantleeWrapper::officeLabel
read

Definition at line 27 of file contactgrantleewrapper.h.

◆ photo

QString KAddressBookGrantlee::ContactGrantleeWrapper::photo
read

Definition at line 35 of file contactgrantleewrapper.h.

◆ professionLabel

QString KAddressBookGrantlee::ContactGrantleeWrapper::professionLabel
read

Definition at line 28 of file contactgrantleewrapper.h.

◆ spouseLabel

QString KAddressBookGrantlee::ContactGrantleeWrapper::spouseLabel
read

Definition at line 29 of file contactgrantleewrapper.h.

Constructor & Destructor Documentation

◆ ContactGrantleeWrapper()

ContactGrantleeWrapper::ContactGrantleeWrapper ( const KContacts::Addressee & addr)

Definition at line 21 of file contactgrantleewrapper.cpp.


The documentation for this class was generated from the following files:
This file is part of the KDE documentation.
Documentation copyright © 1996-2024 The KDE developers.
Generated on Fri Jun 14 2024 11:57:57 by doxygen 1.10.0 written by Dimitri van Heesch, © 1997-2006

KDE's Doxygen guidelines are available online.